Βιογραφίες

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1924 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Βιογραφιών.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των πονημάτων σας σε μορφή βιογραφιών. Η συγγραφή μιας αποκλειστικά προσωπικής ιστορίας είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται στο 100%. Για αυτό το σκοπό, παρέχεται πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσετε το έργο σας ή να το προωθήσετε διαδικτυακά.