Βάσεις δεδομένων

79,00

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1942 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Βάσεις Δεδομένων.

Σκοπός με την αγορά της υπηρεσίας είναι να εξασφαλίσετε την αποκλειστικότητα χρήσης και λειτουργίας μιας βάσης δεδομένων. Συνεπώς καταχωρείται η ιδέα σας στο 100% της μοναδικότητας της με τη λήψη του αντίστοιχου νομικού πιστοποιητικού. Στη συνέχεια μπορείτε να την προβάλλετε και να τη χρησιμοποιήσετε εμπορικά χωρίς το φόβο αντιγραφής ή κλοπής από τρίτους.