Τραγούδια

44,90

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:

ΑΦΟΡΑ 1 ΚΥΚΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Κωδικός προϊόντος: 1934 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τραγουδιών.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα της καλλιτεχνικής σας δημιουργίας οποιουδήποτε είδους. Για την εξασφάλιση του 100% της κατηγορίας του, θα λάβετε πιστοποιητικό το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το έργο σας εμπορικά & να το προβάλλετε χωρίς το φόβο αντιγραφής του από τρίτους.