Τηλεοπτικές σειρές

490,00

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:

ΑΦΟΡΑ ΕΩΣ 10ΜΒ

Κωδικός προϊόντος: 1947 Category:

Καταχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας Τηλεοπτικών Σειρών

Με την αγορά της υπηρεσίας εξασφαλίζετε τα πνευματικά δικαιώματα του έργου σας, που αφορά την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών. Συνεπώς καταχωρείται η ιδέα σας στο 100% της μοναδικότητας της,  με τη λήψη αντίστοιχου νομικού πιστοποιητικού. Στη συνέχεια δύναται να γίνει προβολή και προώθησή της, έχοντας στη διάθεσή σας το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής χρήσης.