Θεατρικά έργα

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1923 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Θεατρικών Έργων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των θεατρικών σας έργων. Η εξασφάλιση της μοναδικότητας του είδους και του περιεχομένου γίνονται με τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό εκπρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο, κατοχυρώνετε το έργο σας  χωρίς το φόβο αντιγραφής από τρίτους.