Ταινίες μικρού μήκους

60,00

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:

ΑΦΟΡΑ ΕΩΣ 15ΜΒ

Κωδικός προϊόντος: 1949 Category:

Καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων Ταινιών Μικρού Μήκους

Με την αγορά της υπηρεσίας εξασφαλίζετε την ιδέα σας  με τη μορφή ταινίας μικρού μήκους. Με αυτόν τον τρόπο, καταχωρείται το έργο σας στο 100% της μοναδικότητας του,  με τη λήψη  πιστοποιητικού από νομικό εκπρόσωπο. Στη συνέχεια μπορείτε να την προωθήσετε σε επίπεδο προβολής στο ευρύ κοινό, άνευ φόβου αντιγραφής ή υποκλοπής της. Τέλος, διαθέτετε το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής χρήσης.