Σενάρια

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1920 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Σεναρίων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα του γραπτού σας σεναρίου. Για την εξασφάλιση του 100% του έργου σας, λαμβάνετε πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα κατοχύρωσης και προβολής του σεναρίου σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην τηλεόραση, χωρίς το φόβο ολικής ή μερικής αντιγραφής και κλοπής του.