Σχέδια κατασκευών

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1954 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κατασκευαστικών Σχεδίων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα του κατασκευαστικού σας σχεδίου. Για την εξασφάλιση του 100% της μοναδικότητάς τους, θα λάβετε πιστοποιητικό από νομικό εκπρόσωπο, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε στην πλήρη κυριότητά σας τα εκάστοτε έργα αλλά και την ευελιξία οποιαδήποτε χρήσης ή προβολή τους.