Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή

249,00

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1941 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Υπολογιστικές Εφαρμογές.

Σκοπός με την αγορά της υπηρεσίας είναι να εξασφαλίσετε την ιδέα ενός προγράμματος που είναι συμβατό με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνεπώς καταχωρείται η ιδέα σας και για την εξασφάλιση του 100% της μοναδικότητας της, θα λάβετε  πιστοποιητικό από νομικό εκπρόσωπο. Στη συνέχεια μπορείτε να την θέσετε σε εφαρμογή χωρίς το φόβο αντιγραφής ή υποκλοπής από τρίτους.