Πραγματείες

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1932 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Πραγματείας.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των συλλογιστικών σας έργων σε μορφή πραγματείας. Η διεξοδική μελέτη και έκθεση συλλογισμών ίσως αποτελεί μια καινοτομία σχετική με το αντικείμενο ενδιαφέροντος του κατόχου. Για την εξασφάλιση του, θα λάβετε πιστοποιητικό, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσετε το έργο σας ή να το προβάλλετε χωρίς το φόβο ολικής ή μερικής αντιγραφής και κλοπής του.