Ποιήματα

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1926 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ποιημάτων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφικού σας ταλέντου με τη μορφή ποιημάτων. Η δομή, ή έκφραση και το λεκτικό που χρησιμοποιείται στην συγγραφή ποιημάτων είναι μοναδικό στοιχείο του εκάστοτε δημιουργού. Για την εξασφάλιση του 100% των ιδεών σας, θα λάβετε πιστοποιητικό το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσετε ή να προβάλλετε το έργο σας στο ευρύ κοινό.