Ντοκιμαντέρ

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1921 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ντοκιμαντέρ.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού σας σε μορφή ντοκιμαντέρ. Για την απόλυτη εξασφάλιση του 100% της δημιουργίας σας, θα λάβετε πιστοποίηση νομικής μορφής, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε το υλικό χωρίς το φόβο ολικής ή μερικής αντιγραφής του.