Ντοκιμαντέρ

490,00

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1948 Category:

Καταχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας Ντοκιμαντέρ

Με την αγορά της υπηρεσίας εξασφαλίζετε το έργο σας που έχει γυριστεί με τη μορφή ντοκιμαντέρ. Με αυτόν τον τρόπο, καταχωρείται η ιδέα σας στο 100% της,  με τη λήψη  αντίστοιχου πιστοποιητικού από νομικό εκπρόσωπο. Στη συνέχεια μπορείτε να την προωθήσετε σε επίπεδο προβολής στο ευρύ κοινό καθώς θα διαθέτετε το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής χρήσης.