Λιμπρέτα

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1928 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Λιμπρέτων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα της δημιουργίας σας και συγκεκριμένα της σύνθεσης ενός λιμπρέτου. Για την εξασφάλιση του, θα λάβετε πιστοποιητικό από νομικό εκπρόσωπο το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να το προβάλλετε χωρίς το φόβο προσβολής του από τρίτους.