Κινούμενα σχέδια & Animation

120,00

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:

ΑΦΟΡΑ ΕΩΣ 10ΜΒ

Κωδικός προϊόντος: 1950 Category:

Καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων Κινουμένων Σχεδίων

Με την αγορά της υπηρεσίας εξασφαλίζετε το έργο σας με τη μορφή τηλεοπτικών σειρών με κινούμενα σχέδια. Κατά συνέπεια, καταχωρείται η ιδέα σας στο 100% της μοναδικότητας της,  με τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό εκπρόσωπο. Στη συνέχεια δύναται να γίνει προβολή και προώθησή της, έχοντας στη διάθεσή σας το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής χρήσης.