Κινηματογραφικές ταινίες

490,00

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:

ΑΦΟΡΑ ΕΩΣ 10ΜΒ

Κωδικός προϊόντος: 1946 Category:

Καταχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας Κινηματογραφικών  Ταινιών

Με την αγορά της υπηρεσίας εξασφαλίζετε τα πνευματικά δικαιώματα του έργου σας, που αφορά την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας. Συνεπώς καταχωρείται το υλικό και το περιεχόμενο στο 100% της μοναδικότητας του,  με τη λήψη του αντίστοιχου νομικού πιστοποιητικού. Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα προβολής και προώθησής του έργου σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μη επιτρέποντας την αντιγραφή του από τρίτους.