Η λήψη φωτογραφίας με βέβαιη χρονολογία

20,00

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1959 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Φωτογραφιών.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού σας υλικού. Για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων σας, θα λάβετε  αντίστοιχο πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα. Αυτό σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το υλικό σας με οποιοδήποτε τρόπο  & να το προβάλλετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας το πλεονέκτημα της αποκλειστικής εμπορικής χρήσης.