Έργα ζωγραφικής

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1955 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έργων Ζωγραφικής.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνικών σας έργων. Για την εξασφάλιση του 100% των δημιουργιών σας, θα λάβετε πιστοποιητικό το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα έργα σας εμπορικά ή να τα προβάλλετε χωρίς το φόβο αντιγραφής τους από τρίτους.