Έργα γλυπτικής

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1956 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έργων Γλυπτικής.

Σκοπός με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, είναι η καταχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργιών σας, στα πλαίσια της γλυπτικής μεθόδου. Για την απόλυτη εξασφάλιση των δικαιωμάτων σας, θα λάβετε πιστοποιητικό από νομικό εκπρόσωπο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα έργα σας εμπορικά & να τα προβάλλετε χωρίς το φόβο αντιγραφής τους.