Δοκίμιο

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1918 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δοκιμίων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα του έργου σου σας σε μορφή δοκιμίου. Για την εξασφάλιση του 100% της ιστορίας σας, θα λάβετε πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσετε το πόνημα σας ή να το προβάλλετε χωρίς το φόβο  λογοκλοπής από τρίτους.