Διατριβές

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1929 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Διατριβών.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφικών σας έργων σε μορφή διατριβής. Για την αποκλειστική κατοχύρωση και χρήση του, θα λάβετε πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να το εκδώσετε χωρίς το φόβο ολικής ή μερικής αντιγραφής και κλοπής του.