Αθλητικές μεταδόσεις

120,00

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:

ΑΦΟΡΑ ΕΩΣ 10ΜΒ

Κωδικός προϊόντος: 1952 Category:

Καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων Αθλητικών Μεταδόσεων

Με την αγορά της υπηρεσίας εξασφαλίζετε το υλικό σας που αφορά τη δημοσιογραφική κάλυψη αθλητικών μεταδόσεων. Συνεπώς καταχωρείται το περιεχόμενο της μετάδοσης στο 100% του, με τη λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού. Στη συνέχεια μπορείτε να τη διατηρήσετε στο αρχείο σας ή να τη προβάλλετε, έχοντας το δικαίωμα της αποκλειστικής εμπορικής χρήσης.