Αρχιτεκτονικά σχέδια

44,90

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1953 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Αρχιτεκτονικών Σχεδίων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των αρχιτεκτονικών σας σχεδίων. Για την εξασφάλιση του 100% της μοναδικότητάς τους, θα λάβετε πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα. Σκοπός είναι να να έχετε στην πλήρη κυριότητά σας τα εκάστοτε έργα αλλά και την ευελιξία οποιαδήποτε χρήσης ή προβολή τους.