Αγορεύσεις

44,90

Αποστολή μέσω courier

Η αποστολή θα γίνει στα γραφεία μας σε ηλεκτρονική μορφή και σε μέσο τύπου CD / DVD.

Διατήρηση στους Servers μας

Σε περίπτωση που χρειαστείτε στο μέλλον το πιστοποιητικό απόδειξης, με την επιλογή αυτή θα διακρατήσουμε το υλικό σας στους Servers μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρηθεί στους servers μας μόλις για 1 χρόνο.

Καταχώρηση και στα Αγγλικά

Καταχώρηση της πατέντας και στην Αγγλική γλώσσα.

Τιμή κατοχύρωσης:
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Σύνολο παραγγελίας:
Κωδικός προϊόντος: 1935 Category:

Καταχώρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Αγορεύσεων.

Με την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καταχωρείται τα πνευματικά δικαιώματα των ρητορικών σας έργων με τη μορφή αγορεύσεων. Για την εξασφάλιση του κειμένου της ομιλία σας, θα λάβετε πιστοποιητικό νομικού χαρακτήρα το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς  ή να το προβάλλετε σε οποιοδήποτε μέσο επιθυμείτε.