Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν είμαι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου; 27 Ιανουαρίου 2021 – Tags: , , , ,

Κατά γενική ομολογία, το πρόσωπο που δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο είναι και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε ένα μουσικό κομμάτι, σας ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της δημιουργίας, διότι είστε εσείς αυτός που το συνέθεσε. Ομοίως, αν τραβήξετε μια φωτογραφία, σας ανήκουν εκ νέου, τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της φωτογραφίας.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου νομίζετε ότι έχετε τα πνευματικά δικαιώματα για ένα πρωτότυπο έργο, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα:

1.Σε περίπτωση που προβάλλεστε σε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο δικό σας ή κάποιου άλλου, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι έχετε πνευματικά δικαιώματα για τη συγκεκριμένη φωτογραφία ή το συγκεκριμένο βίντεο.

2. Σε περίπτωση που τραβήξετε τη φωτογραφία ενός έργου τέχνης, αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε κάποιον άλλο να τραβήξει επίσης φωτογραφία του ίδιου γλυπτού.

3. Σε περίπτωση που δημιουργήσετε ένα έργο στο πλαίσιο των συνηθισμένων επαγγελματικών αρμοδιοτήτων σας, ίσως να μην είστε εσείς ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του έργου. Αντίθετα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομοθεσία θα θεωρήσει ότι για σκοπούς πνευματικών δικαιωμάτων “δημιουργός” αυτού του έργου είναι ο εργοδότης σας.

Αν δεν είστε βέβαιοι για το κατά πόσον έχετε πνευματικά δικαιώματα επί ενός πρωτότυπου έργου, ίσως πρέπει να το ερευνήσετε και περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα.