Προστασία δικαιωμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή: Τι πρέπει να γνωρίζω 18 Φεβρουαρίου 2021 – Tags: , , , ,

Είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στη νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού υπολογιστών συσχετίζοντάς την με τη φιλοσοφία της επιστήμη των υπολογιστών. Αυτό συμβαίνει καθώς οι νομικοί όροι στην νομολογία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν αντικατοπτρίζουν την ορολογία των υπολογιστών. Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και  επέκτασης των προγραμμάτων αυτών, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ε.Ε, προσπάθησαν να καθιερώσουν ένα μέσω παροχής προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παρόλα αυτά, υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα. Το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό τα μη λεκτικά στοιχεία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Τα μη λεκτικά στοιχεία είναι πτυχές του προγράμματος ενός υπολογιστή, εκτός από τον ίδιο τον γραπτό κώδικα που ως συνήθως συνδέονται με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος (functionality). Παρόλο που είναι σαφές ότι η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων επεκτείνεται στα λεκτικά στοιχεία ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (κώδικας), δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η προστασία επεκτείνεται σε μη λεκτικά στοιχεία. Σαφώς για τη δημιουργία ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά λεκτικά στοιχεία, τα οποία όμως να δημιουργούν ομοιότητες στη χρήση.

Εν κατακλείδι, το κενό της προστασίας προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι εμφανές στη νομοθεσία όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού υπολογιστών, καθώς είναι σαφές ότι η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επεκτείνεται στα λεκτικά στοιχεία ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προστασία των μη λεκτικών στοιχείων. Ωστόσο, υπάρχει μια αναδυόμενη ανάγκη να προστατευθούν τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σύνολό τους, καθώς έχουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση επενδύσεων και προόδου στον τομέα του λογισμικού.