Επιτρέπεται να μεταφορτώσω από το διαδίκτυο ένα έργο που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία; 12 Μαρτίου 2021 – Tags: , , , , ,

Η μεταφόρτωση (λήψη) ενός έργου από το διαδίκτυο συνιστά πράξη αναπαραγωγής και χρειάζεται την άδεια του δημιουργού ή άλλων δικαιούχων. Η μέθοδος αναπαραγωγής ή τα μέσα της τεχνολογίας είναι νομικά αδιάφορα. Βασικό κριτήριο για την «εν μέρει» αναπαραγωγή είναι το τμήμα του έργου αυτό καθεαυτό να είναι πρωτότυπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοτικά κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη για την προστασία ενός έργου.

Οι τίτλοι και τα συνθήματα ή άλλα «μικρά έργα» μπορούν να προστατευθούν με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αν είναι πρωτότυπα. Δεν αντίκειται στον νόμο η μεταφόρτωση ενός έργου με όρους που έχουν συμφωνηθεί συμβατικά. Οι τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να μεταφορτώνουν νόμιμα ένα έργο από το διαδίκτυο με άδειες Creative Commons ή με άλλες άδειες ανοιχτού περιεχομένου.

Η εξαίρεση που αφορά την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί γιατί η εξαίρεση αυτή, δεν καλύπτει την αναπαραγωγή αντιγράφων για ιδιωτική χρήση από παράνομη πηγή.Συνεπώς, η μεταφόρτωση έργου το οποίο προστατεύεται με πνευματική ιδιοκτησία συνιστά προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη και σε περίπτωση προσωπικής ή ιδιωτικής χρήσης.