Επιτρέπεται να μεταφορτώσω από το διαδίκτυο ένα έργο που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία; Έχει σημασία η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή αν η μεταφόρτωση αφορά μόνο τμήματα του έργου; 4 Μαρτίου 2021

Η μεταφόρτωση (λήψη) ενός έργου από το διαδίκτυο συνιστά πράξη αναπαραγωγής και χρειάζεται την άδεια του δημιουργού ή άλλων δικαιούχων. Η μέθοδος αναπαραγωγής ή τα μέσα της τεχνολογίας είναι νομικά αδιάφορα. Βασικό κριτήριο για την «εν μέρει» αναπαραγωγή είναι το τμήμα του έργου αυτό καθεαυτό να είναι πρωτότυπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοτικά κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη για την προστασία ενός έργου. Οι τίτλοι και τα συνθήματα ή άλλα «μικρά έργα» μπορούν να…

Continue reading

Επιτρέπεται να δώσω αντίγραφο έργου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα μέλος της οικογένειάς μου ή σε ένα φίλο; 26 Φεβρουαρίου 2021

Η ελληνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία ρυθμίζει την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Η διάταξη αφορά στην αναλογική και ψηφιακή αναπαραγωγή και αναγνωρίζει στον δημιουργό και σε ορισμένους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων (στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς φωνογραφημάτων και στους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής, εάν για την αναπαραγωγή που γίνεται για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα. Ειδικότερα, η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται μόνο για έργα που έχουν δημοσιευθεί νομίμως. Ο…

Continue reading

Blogging και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 25 Φεβρουαρίου 2021

Τα ιστολόγια (blogs) συντηρούν οι χρήστες τους (bloggers) που ανταλλάσσουν απόψεις μέσω του ιστολογίου, το οποίο είναι διαδραστικό μέσο που διαφέρει από τις ιστοσελίδες που διατηρούν στο διαδίκτυο τα μέσα ενημέρωσης, γιατί η διαμόρφωση του περιεχομένου του δεν αποφασίζεται μόνο από τον κάτοχο -διαχειριστή του, αλλά από όλους τους χρήστες – αναγνώστες του ιστολογίου. H άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση βάση τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς δικαίου, όπως…

Continue reading

Ποια είναι η έννοια της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας; Μπορεί να έχω προβλήματα σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; 24 Φεβρουαρίου 2021

Η έννοια της προσβολής δεν καθορίζεται στον νόμο. Γίνεται δεκτό ότι ο ορισμός της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων προκύπτει από τις διατάξεις που αφορούν το αντικείμενο, το υποκείμενο και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών. Προσβολή αποτελεί κάθε πράξη που έχει αντικείμενο και περιεχόμενο όμοιο με το αντικείμενο και περιεχόμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων, σε όσο μέτρο αυτά προστατεύονται από το νόμο, εφόσον η πράξη δεν γίνεται από τον…

Continue reading

Προστασία δικαιωμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή: Τι πρέπει να γνωρίζω 18 Φεβρουαρίου 2021

Είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στη νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού υπολογιστών συσχετίζοντάς την με τη φιλοσοφία της επιστήμη των υπολογιστών. Αυτό συμβαίνει καθώς οι νομικοί όροι στην νομολογία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν αντικατοπτρίζουν την ορολογία των υπολογιστών. Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και  επέκτασης των προγραμμάτων αυτών, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ε.Ε, προσπάθησαν να καθιερώσουν ένα μέσω παροχής προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρόλα αυτά, υπήρχε…

Continue reading

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα πνευματικά δικαιώματα και στο εμπορικό σήμα; 15 Φεβρουαρίου 2021

Στις περισσότερες χώρες, η νομοθεσία αναγνωρίζει τόσο τα πνευματικά δικαιώματα όσο και τα εμπορικά σήματα. Η νομοθεσία των πνευματικών δικαιωμάτων και η νομοθεσία των εμπορικών σημάτων εξυπηρετούν δύο διαφορετικούς σκοπούς. Τα πνευματικά δικαιώματα αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και να παρέχουν κίνητρα για τη δημιουργία πρωτότυπων έργων από δημιουργούς, προς όφελος του κοινού. Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν τα πρωτότυπα έργα, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ταινίες και μουσική. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο νόμος…

Continue reading

Η σημασία της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων 3 Φεβρουαρίου 2021

Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων έχει διάρκεια εφόσον κατοχυρωθεί σε σύντομο χρόνο από τη στιγμή της δημιουργίας ενός έργου. Συνεπώς, ένα έργο για να μη χάσει την προστασία των πνευματικών του δικαιωμάτων κρίνεται αναγκαία η κατοχύρωσή τους. Ένας βασικός σκοπός της νομοθεσίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων είναι να ενθαρρύνει την παραγωγή δημιουργικών έργων. Υπό αυτή την έννοια, με την έννοια του κοινού κτήματος διασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Αυτή η ισορροπία μεταξύ…

Continue reading

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και πόσο σημαντική είναι η κατοχύρωσή τους; 27 Ιανουαρίου 2021

Τα πνευματικά δικαιώματα ή αλλιώς copyright ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Η διασφάλιση και κατοχύρωσή τους είναι σημαντική για να μην επιτρέπουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ειδικότερα, το πνευματικό δικαίωμα υφίσταται διάφορες κατηγορίες όπως σε σε έργα λογοτεχνίας και τέχνης, βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά και άλλες δημιουργίες όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων (databases).  Παράλληλα, η κατοχύρωσή τους, περιλαμβάνει το δικαίωμα…

Continue reading

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν είμαι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου;

Κατά γενική ομολογία, το πρόσωπο που δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο είναι και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε ένα μουσικό κομμάτι, σας ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της δημιουργίας, διότι είστε εσείς αυτός που το συνέθεσε. Ομοίως, αν τραβήξετε μια φωτογραφία, σας ανήκουν εκ νέου, τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της φωτογραφίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου νομίζετε ότι έχετε τα πνευματικά δικαιώματα για ένα πρωτότυπο έργο, ενώ δεν ισχύει κάτι…

Continue reading

Ποια πνευματικά δικαιώματα έχω ως κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων;

Ως κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων το δικαίωμα να εμποδίσετε τους άλλους να αντιγράψουν ή να διανείμουν το έργο σας, καθώς και να δημιουργήσουν νέα έργα με βάση αυτό. Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά κανόνα προκύπτει όταν ένα πρόσωπο προβαίνει σε κάποια από αυτές τις ενέργειες χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όταν κάποιος ανεβάζει τη φωτογραφία ή το βίντεό σας,…

Continue reading